Arkivsamlingar

Vi har omfattande samlingar inom dialekter, folkminnen och namn. Hos oss finns även ämnesövergripande material som vi samlat inom olika områden.

 • Dialektsamlingar

  Vi har omfattande dialektsamlingar i form av både inspelningar och skriftliga material. I våra arkiv finns resultatet av över 100 års arbete med att …

 • Folkminnessamlingar

  Vi har en av Sveriges största folkminnessamlingar. I arkiven finns resultatet av över hundra års arbete med att dokumentera folklig kultur: berättels…

 • Ortnamnssamlingar

  I Uppsala finns vad som förmodligen är världens största ortnamnssamlingar med information om alla tänkbara typer av ortnamn. På arkivet i Göteborg fi…

 • Personnamnssamlingar

  Vi har stora samlingar av personnamn med belägg från medeltiden fram till våra dagar.

 • Bildsamlingar

  Fotografierna i arkiven dokumenterar både vardag och fest i dåtid och nutid. Vi har också illustrationer, teckningar och kartor.

 • Musiksamlingar

  Våra arkiv innehåller stora samlingar med folklig sång, musik och dans. De äldsta med rötterna i 1800-talet.

 • Personarkiv

  I våra arkiv finns samlingar efter organisationer och framstående forskare.

Minoriteter

 • Finskt och meänkieliskt material

  I samlingarna i Umeå och med några exempel även i Uppsala finns olika typer av finskt och meänkieliskt (tidigare ofta benämnt tornedalsfinskt) materi…

 • Judiskt material

  Dokumentation av jiddisch och judisk kultur.

 • Lyssna på nationella minoritetsspråk

  Här hittar du inspelningar på finska, jiddisch, meänkieli, romska och samiska från Isofs arkiv.

 • Romskt material

  I samlingarna finns äldre material om romer som i huvudsak speglar majoritetsbefolkningens ofta fördomsfulla syn på romska grupper. Isof arbetar med …

 • Samiskt material

  I arkivsamlingarna i Uppsala och Umeå finns olika typer av samiskt material bevarat i form av inspelningar, uppteckningar, frågelistsvar, ordsamlinga…

 • Skogsfinskt material

  I samlingarna i Uppsala och Umeå finns olika typer av skogsfinskt material bevarat i form av uppteckningar, inspelningar, brev, fotografier och ortna…

 • Teckenspråkigt material

  Dokumentation av språk och kultur gällande svenskt teckenspråk.

Tematiska samlingar

 • Estlandssvenskt material

  Dokumentation av estlandssvenskarnas och gammalsvenskbybornas språk och folkkultur.

 • Hem och hemmet

  En samlad dokumentation om sysslor, vanor, traditioner och föreställningar kopplade till hem och boende.

 • Judiskt vardagsliv

  Under åren 2011–2016 samlades ett rikt material om judiskt vardagsliv in och delar av detta finns numera tillgängligt på arkivet i Uppsala.

 • Naturen för mig

  Under fyra års tid undersökte Isof naturens roll i samtida vardagskultur, något som resulterade i ett omfattande arkivmaterial.

 • Svenskamerikanskt material

  I Isofs arkiv finns en stor samling med dokumentation av svenskamerikanernas språk och folkkultur.

 • Vardagsliv under andra världskriget

  2007 inledde Isof en dokumentation av berättelser om vardagsliv under tiden för andra världskriget. Det resulterade i ett omfattande arkivmaterial.