Naturen för mig

Under fyra års tid undersökte Isof naturens roll i samtida vardagskultur, något som resulterade i ett omfattande arkivmaterial.

Naturen för mig var en undersökning av naturens roll i samtida vardagskultur. Projektet pågick 2010–2014 och resulterade i ett omfattande arkivmaterial.

Naturen för mig anknöt till Isofs arbete med Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet. Där ingår kunskaper och sedvänjor som hör samman med människors förhållande till naturen. Utifrån etnologiska perspektiv, med kvalitativa metoder och nedslag i samtiden undersöktes naturens betydelser för människor idag.

Projektet var ett samarbete med Folklivsarkivet i Lund och Nordiska museet, som också samlade in material. Till projektet knöts också forskare vid flera av landets universitet. Projektet har resulterat i ett omfattande och mångsidigt arkivmaterial, där samtida röster ger perspektiv på olika sidor av människors relationer till naturen.

Insamlat material

Arbetet påbörjades 2010 med dokumentation av människors egna berättelser under rubriken Naturen för mig. En frågelista formulerades gemensamt av Folklivsarkivet i Lund, Nordiska museet och Isof. Den skickades ut under 2010 och 2011. Cirka 300 svar kom sammanlagt in till arkiven. För att nå en yngre generation inleddes 2011 ett samarbete med sex skolor i Västsverige, där elever i årskurs 3–6 lämnade in teckningar och berättelser. Andra kvalitativa metoder har använts, som fältarbeten, intervjuer och deltagarobservationer. En webbfrågelista skickades också ut inom ett särskilt dokumentations- och forskningsprojekt om fågelskådare och deras berättelser. Dokumentationen resulterade i en stor samling svar och intervjuer.

Om arkivmaterialet

Svar på frågelistan Naturen för mig, DAG 20 (DFU 282): Cirka 65 svar från Isofs meddelare, mestadels 2010; 63 svar från studenter i Uppsala, 2012; uppsatser från tre gymnasieklasser i Västsverige, 2013 (ytterligare svar finns i samlingarna vid Nordiska museet och Folklivsarkivet vid Lunds universitet).

Uppsatser och teckningar av elever i grundskolan: Sex skolklasser i Västsverige på temat Naturen för mig, 2011.

Svar på frågelistan Fågelskådning, M 281: 167 svar, 2012.

Referat av samtalsintervjuer om fågelskådning, 2011–2012.

Deltagarobservationer och intervjuer om betessläpp i Uppsalatrakten, 2011, 2013 och 2015.

Deltagarobservationer och intervjuer, nattvandringar, Naturnatten, Uppsala, 2012.

Intervjuer med barn på Ur och Skurs förskola, Uppsala, 2011–2012.

bokomslag

Naturen för mig

Boken Naturen för mig. Nutida röster och kulturella perspektiv (2016) var ett resultat av forsknings- och dokumentationsprojektet Naturen för mig. Boken går att läsa kostnadsfritt som pdf eller e-bok, och kan även köpas som tryckt version.

Publikationer: Naturen för mig. Nutida röster och kulturella perspektiv