Svenskamerikanskt material

I Isofs arkiv finns en stor samling med dokumentation av svenskamerikanernas språk och folkkultur.

Människor strömmar ut från kyrkobyggnad.

Svenskar och svenskättlingar på väg ut från kyrkan efter gudstjänsten i Center City, Minnesota, 1962. Foto: Torsten Ordéus (Isof, ULMA Sv-Am 1962:2:35).

Under åren 1830−1930 lämnade 1,3 miljoner svenskar familjemedlemmar, vänner, hemlandet, men också fattigdom och religiöst förtryck bakom sig för att söka lyckan i Amerika. Sitt språk och sin kultur tog de med sig och en bit in på 1900-talet blev det aktuellt att undersöka hur deras språk och kultur hade utvecklats i det nya landet på andra sidan Atlanten.

​Inspelningsresor

Från arkivet i Uppsala gjordes tre inspelningsresor till Nordamerika på 1960-talet. Fonogramavdelningens chef, senare arkivchef Folke Hedblom (1908−2002) och ljudtekniker Torsten Ordéus (1925−2017) åkte runt med en överskeppad inspelningsbuss och spelade in svenskamerikaner.

Det insamlade materialet

Mer än 850 inspelningar gjordes med människor som utvandrat eller deras barn. De berättar om sina liv och minnen, ofta på dialekt, den enda talade svenska de lärt sig. Inspelningarna och fotografierna från resorna förvaras i dag vid arkivet i Uppsala.

En person intervjuar en annan med mikrofon och inspelningsutrustning.

Alex Carlson, känd poet och författare bland de utvandrade svenskarna, blir intervjuad av Folke Hedblom på ett hotellrum i Chicago, Illinois, 1962. Foto: Torsten Ordéus (Isof, ULMA Sv-Am 1962:1:77).

Senare insamling

Senare inspelningar gjordes inom projektet Svenskan i Amerika. Materialet som samlades in under resorna 2011 och 2012 bevaras vid Avdelningen för arkiv och forskning i Göteborg.

Lästips

American Plus. Etnisk identitet hos finlandssvenska ättlingar i Nordamerika. Susanne Österlund-Pötzsch (2003).

Historien om Bishop Hill. Olov Isaksson (1995).

Kontakt Amerika. Svenskamerikanskt kulturutbyte under 100 år. Historik 1896-1996. Göran P D Adolfson & Einar Jagemar (1996).

Svenskamerikanskt. Människor och förhållanden i Svensk-Amerika. Ulf Beijbom (1990).

Up in the Rockie Mountains. Writing the Swedish Immigrant Experience. Jennifer Eastman Atteberry (2007).