Judiskt material

Dokumentation av jiddisch och judisk kultur.

I arkivsamlingarna i Uppsala finns intervjuer gjorda på jiddisch och material från ett forskningsprojekt som i ljud, text och bild ger inblickar i jiddisch och judisk kultur i Sverige.

Dokumentationsprojekt för jiddisch

Åren 2017–2019 gjordes intervjuer inom Dokumentationsprojekt för jiddisch som nu förvaras i arkivet i Uppsala. Intervjuerna gjordes med jiddischtalande och behandlar ämnen som uppväxt, skola, utbildning, mat, humor, sånger och folklore. Intervjuerna innehåller även samtal om Förintelsens påverkan och hur överlevande kom till Sverige för att starta ett nytt liv. Andra samtalsämnen är jiddisch i Sverige, språkets framtid och flerspråkighet.

Projektet Judiskt vardagsliv

Under åren 2011–2016 samlades ett rikt material in inom projektet Judiskt vardagsliv och delar av detta finns numera tillgängligt på arkivet i Uppsala. Materialet består till största delen av intervjuer och intervjuutskrifter, men även broschyrer, bilder och annat ingår i samlingen. Därtill har flera artiklar och en bok skrivits, där materialet från Judiskt vardagsliv analyseras och diskuteras. Läs mer på sidan Tematiska samlingar: Judiskt vardagsliv.