Minoriteter

I våra samlingar finns dokumentation av de nationella minoriteternas språk och kultur.

 • Lyssna på nationella minoritetsspråk

  Här hittar du inspelningar på finska, jiddisch, meänkieli, romska och samiska från Isofs arkiv.

 • Romskt material

  I samlingarna finns äldre material om romer som i huvudsak speglar majoritetsbefolkningens ofta fördomsfulla syn på romska grupper. Isof arbetar med …

 • Samiskt material

  I arkivsamlingarna i Uppsala och Umeå finns olika typer av samiskt material bevarat i form av inspelningar, uppteckningar, frågelistsvar, ordsamlinga…

 • Skogsfinskt material

  I samlingarna i Uppsala och Umeå finns olika typer av skogsfinskt material bevarat i form av uppteckningar, inspelningar, brev, fotografier och ortna…

 • Teckenspråkigt material

  Dokumentation av språk och kultur gällande svenskt teckenspråk.

 • Finskt och meänkieliskt material

  I samlingarna i Umeå och med några exempel även i Uppsala finns olika typer av finskt och meänkieliskt (tidigare ofta benämnt tornedalsfinskt) materi…

 • Judiskt material

  Dokumentation av jiddisch och judisk kultur.