Bildsamlingar

Fotografierna i arkiven dokumenterar både vardag och fest i dåtid och nutid. Vi har också illustrationer, teckningar och kartor.

Kvinna som sitter på farstubron till ett mindre hus i trä.

Nybons Mor i Åsmundshyttans fäbod år 1930. Foto: William Eriksson (Isof, ULMA 34715).

Bilder från vardag och fest i dåtid och nutid

Fotografier är ett ofta efterfrågat material bland Isofs besökare. Specifika platser och personer men också situationer söks för att få veta hur det såg ut förr i tiden och detaljerna i bilden är ofta betydelsefulla. Särskilt uppskattat är materialet när det följs av en text som berättar saker som betraktaren annars lätt kunde missa eller inte förstå betydelsen av. Sammanhanget blir särskilt viktigt då det som förefaller självklart i samtiden kan vara svårtolkat för en framtida publik. Vem föreställer bilden och vad är det för händelse som uppmärksammas?

I arkivens samlingar finns en mängd fotografier som visar bland annat människor, föremål, byggnader, djur och olika typer av aktiviteter. Bilderna dokumenterar i första hand den förindustriella kulturen, men senare bilder visar modern tid fram till nutid, genom att vårt dokumentära arbete fortlöper.

Fotografierna bidrar liksom skriftligt material och ljudinspelningar till kontinuiteten i arkivens samlingar och inkluderar fotografier av samisk, estlandssvensk och svenskamerikansk kultur.

Bevarande för framtiden

Merparten av fotografierna i arkivens samlingar är analoga och förvaras i klimatarkiv. De behöver acklimatiseras tre dagar innan de tas ut för påseende. Det är därför bra om du kontaktar oss i förväg om det är en särskild bild du önskar se i original.

De digitala bildsamlingarna växer i takt med vårt dokumentära arbete samtidigt som de analoga fotosamlingarna digitaliseras. Arbetet har kommit långt. Kanske finns bilden du söker redan digitalt? Hör av dig så hjälper vi dig finna det du söker!

Teckning med människor som dansar runt midsommarstång.

Illustration av Carl-Martin Bergstrand (Isof, IFGH 6858).