Livets vägar

Livets vägar. Svenska judinnors berättelser om förskingring, förintelse, förtryck och frihet

Svenska judinnors berättelser om förskingring, förintelse, förtryck och frihet.

En undersökning om hur samhälleliga och historiska händelser formar levnadsberättelser och hur berättande används för att skapa mening och orientering i osäkra tider och situationer.

Författare: Susanne Nylund Skog
Utgivningsår: 2012

Rakel flydde från Österrike och nazismen på 1930-talet. Hon kom till Sverige på 1950-talet. Miriam överlevde Förntelsen och fördes med de vita bussarna till Sverige efter andra världskrigets slut. Nadia föddes i Sverige av föräldrar som flytt undan pogromer i öst på 1970-talet. Rakel, Miriam och Nadia är svenska judinnor.

Den judiska gruppen i Sverige präglas av ett slags dubbelhet; i egenskap av judenhet är den en del av en judisk diaspora, i egenskap av minoritet är den samtidigt en del av Sverige. Hur kommer detta till uttryck i Rakels, Miriams och Nadias levnadsberättelser? Hur är det att leva i spänningsfältet mellan andras kategoriseringar och egna uppfattningar om vem man är?

Bokens ambition är att med utgångspunkt i Rakels, Miriams och Nadias levnadsberättelser belysa och nyansera dessa frågor. Fokus är på de manus som formar berättelserna och på fyra centrala teman: förskingring, förintelse, förtryck och frihet.