Tematiska samlingar

I våra arkiv finns ämnesövergripande material samlat inom olika områden. Här hittar du information om några av dessa.

 • Estlandssvenskt material

  Dokumentation av estlandssvenskarnas och gammalsvenskbybornas språk och folkkultur.

 • Hem och hemmet

  En samlad dokumentation om sysslor, vanor, traditioner och föreställningar kopplade till hem och boende.

 • Judiskt vardagsliv

  Under åren 2011–2016 samlades ett rikt material om judiskt vardagsliv in och delar av detta finns numera tillgängligt på arkivet i Uppsala.

 • Naturen för mig

  Under fyra års tid undersökte Isof naturens roll i samtida vardagskultur, något som resulterade i ett omfattande arkivmaterial.

 • Svenskamerikanskt material

  I Isofs arkiv finns en stor samling med dokumentation av svenskamerikanernas språk och folkkultur.

 • Vardagsliv under andra världskriget

  2007 inledde Isof en dokumentation av berättelser om vardagsliv under tiden för andra världskriget. Det resulterade i ett omfattande arkivmaterial.