Hem och hemmet

En samlad dokumentation om sysslor, vanor, traditioner och föreställningar kopplade till hem och boende.

Välkommen-skylt på dörr.

I samband med projektet Hemmet gjordes flertalet dokumentationsinsatser och insamlingar. Bland annat gjordes intervjuer, mottogs videoinspelningar, samlades svar på frågelistor in, och fältarbets- och uppsatsprojekt med studenter genomfördes. När projektet avslutades gav en sökning på tillgängligt material från projektet Hem(met) närmare 450 träffar i accessionsregistret.

Insamlat material

Inspelade intervjuer, utskrifter av intervjuer och intervjuprotokoll gjorda av studenter i etnologi vid Uppsala universitet. Intervjuerna uppgår sammanlagt till ett drygt hundratal och är genomförda i par på teman som äldreboende, studentboende, kvinnojourer, heminredning, relationen land och stad, mat i hemmet osv.

Ljudfiler från intervjuer genomförda av etnologen Paul Agnidakis vid Uppsala universitet på temat pendlarhem. Agnidakis var projektanställd på FoU-medel för att genomföra de tretton intervjuerna år 2014.

Student- och meddelarsvar på frågelista om Hem DFU 289, sammanlagt ett sextiotal svar.

Svar på frågelista Att skapa hem i Sverige DFU 291 som spreds till Estlandssvenskarnas kulturförening Svenska Odlingens Vänner och gav ett litet antal svar.

Svar på frågelista om Husdjur DAG 29 som distribuerades av folkminnesverksamheten i Göteborg och resulterade i ett trettiotal svar.

Svar på frågelista Om städning DFU 295, som gav ett trettiotal svar och genomfördes i samarbete med antropologen och genusvetaren Fanny Ambjörnsson vid Stockholms universitet och resulterade i studien Tid att städa (Ambjörnsson 2018.)

Videoinspelningar från Hemnet. I samband med projektet donerades videoinspelningar från Hemnets programserie Dröm dig hem till Isof som enskilda handlingar. Detta innebär att materialet inte faller under offentlighetsprincipen och att det inte kan användas i kommersiella syften utan endast för forskning.