Språkvård romska

Vi ansvarar för språkvården av romska i Sverige. Vi ger råd och rekommendationer om romska språket, tar fram ordlistor och sprider kunskap om språket och dess utveckling.

Språkrådgivning

Vi ger råd i frågor om romska och ger rekommendationer till översättningar. Vi svarar på frågor via telefon och e-post under särskilda tider.

Vi tar fram ordlistor inom olika samhällsområden. De flesta av våra ordlistor finns som pdf, vissa går även att beställa i tryckt format.

Vi tar också fram vägledningar och rådgivande information för dig som arbetar med romska språket.

Språkvårdsseminarium i romska

Varje år arrangerar vi språkvårdsseminarium i romska.

Harmoniseringsprocessen för romska

Med projektet Harmoniseringsprocessen för romska arbetar vi för att uppnå en gemensam terminologi och en standardiserad stavning för de olika romska dialekterna.

Rapporter

Vi följer romskans utveckling, och tar fram rapporter och publikationer om språket och dess utveckling.

Ingen ska bli begränsad på grund av etnicitet

Porträtt.

Baki Hasan är språkvårdare i romska på Isof sedan 2007. I en intervju från 2021 berättar han mer om sig själv, sitt arbete och sitt liv.