Det romska alfabetet i Sverige

Använd nedanstående tecken när du skriver eller publicerar romska texter i Sverige.

Standarden beslutades av modersmålslärare och andra språkarbetare vid Språkrådets språkvårdsseminarium i romska 2010.

A a Akhor

B b Bakhro

C c Curuli, Cara

Č č Čiral Tš (för kale), Tj (för lovari)

Čh čh Čhurik, Čhon

D d Dand

Dž dž Džukel

E e Efta

F f Foro, Federi

G g Gono

H h Harmonika

I i Iv

J j Jag

K k Kan

Kh kh Kham

L l Love

Lj lj Ljil, Ljuma

M m Maro

N n Nakh

Nj nj Njamo, Enja

O o Ofto

P p Patrin, Patrn

Ph ph Phabaj

R r Roj

S s Sap

Š š Šošoj

T t Tover

Th th Thav

U u Učhalin

V v Vast

X x Xar

Z z Zen

Ž ž Žamba