Din rätt till romska

Du har rätt att använda och utveckla ditt språk! Här kan du läsa om vilka rättigheter du har till romska.

Den som tillhör en nationell minoritet ges möjlighet att lära sig, utveckla och använda minoritetsspråket. Språklag (2009:600) Länk till annan webbplats. § 14:1

Sedan år 2000 har romska ställning som nationellt minoritetsspråk. Det innebär till exempel att du som romsktalande har större rätt till modersmålsundervisning.

Rätten till romska regleras framför allt i minoritetslagen (Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk SFS 2009:724 Länk till annan webbplats.) och språklagen (SFS 2009:600 Länk till annan webbplats.).

Rätten till modersmål

Du som är språkbärare av romska har rätt att läsa romska som modersmål. Skolan är skyldig att ordna modersmålsundervisning i romska om det finns en elev som vill ha det. Det finns inga krav på förkunskaper, en elev har rätt till modersmålsundervisning i romska även om språket inte talats hemma.

Mer om språklagar och språkliga rättigheter

Vägledning: Din rätt till nationella minoritetsspråk

Kunskapsbank om nationella minoritetsspråk: Revitalisering och rättigheter

Kunskapsbank: Lär dig mer om språkpolitik och språklagar

Länkar

Här finns länkar till andra webbplatser där du får veta mer om dina rättigheter och om förvaltningsområden. Innehållet på webbplatserna är på svenska.