Språkvård finska

Vi ansvarar för språkvården av finska i Sverige. Vi ger råd och rekommendationer om finska språket, tar fram svensk-finska ordlistor och sprider kunskap om språket och dess utveckling.

Språkvårdsarbete

Vi ger råd i frågor om finska språket, ger rekommendationer till översättningar och tar fram ordlistor inom olika samhällsområden. I databasen Vastauspankki samlar vi vanliga språkfrågor.

Språkseminarium i finska

Vi håller föreläsningar samt ordnar kurser och seminarier. Varje år arrangerar vi språkseminarier i finska.

Rapporter och publikationer

Vi följer finskans utveckling och tar fram rapporter och publikationer om språket och dess utveckling. Tidskriften Kieliviesti som innehåller både finska och meänkieli utkommer med två nummer per år.