Suomen kielen huolto

Vastaamme suomen kielen huollosta Ruotsissa. Annamme suomen kieleen liittyviä neuvoja, laadimme ruotsalais-suomalaisia sanastoja sekä levitämme tietoa suomen kielestä ja sen kehityksestä.

Kielenhuolto

Annamme suomen kieleen liittyviä neuvoja ja käännösehdotuksia sekä laadimme eri alojen sanastoja. Vastauspankki-tietokannassamme on vastauksia tavallisiin kielikysymyksiin.

Suomen kielen seminaari

Pidämme luentoja ja järjestämme kursseja ja seminaareja. Järjestämme joka vuosi myös kieliseminaarin.

Raportteja ja julkaisuja

Seuraamme suomen kielen kehitystä sekä laadimme raportteja ja julkaisuja kielestä ja sen kehityksestä. Suomea ja meänkieltä sisältävä kielilehti Kieliviesti ilmestyy kahdesti vuodessa.