Meänkielen kielikeskus

Kieleneistäjät meänkielen kielikeskuksessa työskentelevä sen kans ette kielenkantajilla joka puolela maata oon maholisuus pittää jäljelä, ottaa takasi ja kehittää heän kieltä.

Meän pitkäaikhainen päämäärä oon lisätä meänkielen käyttöä niin intiviititasola ko koko yhtheiskunnassa, ja kans eistää meänkielen siirtämistä seuraavalle sukupolvele.

Met tehemä töitä sen etheen ette eistämä ja stimyleeraama meänkielen käyttöä ja vahvistamma yksittäisten ihmisitten maholisuuksia käyttää kieltä ja ottaa se takasin. Met levitämmä kans tietoa kielestä ja siittä kunka sitä saattaa revitaliseerata.

Kieleneistäminen

Meilä kielikeskuksessa oon tärkeä tehtävä eistää meänkielen käyttöä. Sitä met tehemä esimerkiksi seuraavilla konstila:

  • met kehitämmä metuutia kansalisten minuriteettikielitten revitaliseerinkhiin
  • met kokoamma, tokymenteeraama ja välitämmä etheen käsin hyviä esimerkkiä kielen revitaliseeringistä kansalisella, paikalisella ja kansanvälisellä tasola

Kontturit Kierunassa ja Mataringissä

Kielikeskusten kieleneistäjät ovva töissä konttorissa Kierunassa ja Mataringissä, mutta työskentelevä koko maan kielenkantajia varten.

Språkfrämjarna i meänkieli Susanna Lörstrand Unga, Göran Lahti, Adam Selldén och Evelina Estola.

Kielikeskusten kieleneistäjät Susanna Lörstrand Unga, Göran Lahti, Adam Selldén ja Evelina Estola.