Sinun oikeus meänkiehleen

Sulla oon oikeus käyttää ja kehittää sinun kieltä! Vississä osissa maata oon vahvemat oikeuet käyttää meänkieltä.

Sulla oon oikeus käyttää ja kehittää sinun kieltä! Vississä osissa maata oon vahvemat oikeuet käyttää meänkieltä.
Språklag (2009:600) External link., § 14:1

Hallintoviranomhaiset pitävät toimia ette on henkilökuntaa käytettävänä, jokka ossaavat suomea, meänkieltä eli saamea missä sitä tartethaan yksityisitten kontaktissa viranomhaisen kans. Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk External link., §11

Vuesta 2000 lähtien oon meänkielelä ollu kansalisen minuriteettikielen staattys. Se meinaa esimerkiksi sitä ette sie joka puhut meänkieltä niin sulla oon oikeus käyttää kieltä yhtheiskunnan eri osissa ja kans vahvempi oikeus äitinkielenopetuksheen.

Oikeuesta meänkiehleen sääethään erityisesti minuriteettilaissa (Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk SFS 2009:724) ja kielilaissa (SFS 2009:600).

Oikeus äitinkiehleen

Sulla joka olet meänkielen kielenkantaja oon oikeus lukea meänkieltä äitinkielenä. Koulu oon velvolinen oornaamhaan äitinkielenopetusta meänkielessä, jos joku oppilas sitä haluaa. Sitä ei vaaita ette kieltä häätys osata etukätheen. Oppilhaala oon oikeus äitinkielenopetuksheen meänkielessä vaikka kieltä ei puhuta kotona.

Meänkielen hallintoaluheet

Meänkielen hallintoaluheesheen kuuluvissa kunnissa oon erityisen vahvat oikeuet käyttää meänkieltä. Monet meänkieliset asuva niissä kunnissa. Esimerkiksi sie saat käyttää meänkieltä ko olet kontaktissa myntiheetitten kans. Sulla oon kans oikeus vaatia esikoulua ja vanhoittenhoitoa meänkielelä.

Meänkielen hallintoaluheesheen kuuluva Jellivaaran, Haaparannan, Kaihnuun, Kierunan, Luulajan, Pajalan, Stockholmin, Uumajan ja Mataringin kunnat.

Lissää kielilaista ja kielelisistä oikeuksista

Neuvoja: Sinun oikeuksista kansalishiin minuriteettikiehliin

Kansalisten minuriteettikielitten tietopankki: Revitaliseerinki ja oikeuet (ruottiksi)

Tietopankki: Opi lissää kielipulitiikasta ja kielilaista (ruottiksi)

Länkar

Tässä oon länkkiä muile veppisivuile joista sie saat lissää tietoa sinun oikeuksista ja hallintoaluheesta. Veppisivujen sisältö oon ruottiksi.

Kansalisten minuriteetitten kotisivut External link. (minoritet.se)

Tukea kansalisista minuriteeteista opettamisheen External link. (Skolverket)

Laki kansalisista vähemistöistä ja vähemistökielistä External link. (Regeringen)