Meänkielen kielenhuolto

Met vastaama meänkielen kielenhuolosta Ruottissa. Met annama neuvoja ja rekomentasuunia meänkielen kielikysymyksissä.

Kielikysymykset meänkielestä

Met annama neuvoja meänkielestä ja rekomentasuunia käänökshiin. Met vastaama kysymykshiin telefoonin ja e-postin kautta.

E-posti: meankieli@isof.se

Telefooni: 0200-22 40 22

Meänkielen sanakirja

Tällä sivula oon Meän Akateemin ja Isofin tikitaalinen meänkieli-ruotti-meänkieli-sanakirja.

Meänkielen seminaari

Met järjestämmä joka vuosi meänkielen seminaarin. Seminaari oon tarkotettu kaikile jokka ovva kiinostunheet meänkielestä.