Meänkielen seminaari

Isofin Kieliraati järjestää joka vuosi meänkieliseminaarin.

Fullsatt föreläsningssal.

Uppsalassa 2019.

Isofin meänkieliseminaari 2023

Vuen 2023 seminaari piethään Luulajassa. Ohjelmassa oon erilaisia preentasuunia ja keskustelua meänkielestä - ja tietenki fiikkaa. Isofin meänkieliseminarii 9 nuvemperiä 2023

Kelle?

Kaikile jotka oon kiinostunheet meänkielestä. Itte kielestä mutta kans muista siihen liittyvistä kysymyksistä. Sulle joka olet meänkielinen, opit meänkieltä, jolla oon juuret meänkielisillä seuvuila eli tunnet yhteenkuuluvuutta meänkielen kans – vaikka sie kuttusitki meänkieltä jollaki muula nimelä. Kans semmoset jotka tekkee työtä meänkielen eli siihen littyvien kysymysten kans saattavat tykätä ette seminaari oon intresantti.