Meänkielen seminaari 2021

Kieliraatin tikitaalinen meänkieliseminaari 2021 maanantaina 22/11, kello 10:00–15:00.

Järjestäjä: Kieliraati, Kielen ja kansanperintheen instityytti (Isof)

Teema: kielenhuoltokysymykset

Paikka: online Zoomissa

Ilmota ittesti seminaahriin: Lähätä e-posti meankieli@isof.se ja kirjota sinun nimi ja e-postiatressi. Saat sitte kaikki täheliset tiot seminaarista e-postila.

Sie olet tervetullu!

Seminaarin ohjelma

Seminaarin presentasuunit ovva meänkielelä, jos mithään muuta ei lue ohjelmassa. Kommentaaria ja kysymyksiä saattaa tehä meänkielelä eli ruottiksi (eli muula kielelä jota presentasuunin pitäjä käsittää).

Piämä alussa kello 10:00–10:15 osan, jossa kaikin saattava logata sisäle ja testata, ette kuva ja ääni toimii. Saat kans kysyä jos oon jotaki tekniikkakysymyksiä Zoomista. Seminaari alkaa kello 10:15.

10:00–10:15: Testivartti (meänkielelä ja ruottiksi).

10:15–10:30: Tervetulosanat.

10:30–10:50: Meänkielen kielenhuolto Kieliraatila. Elina Kangas, Kieliraati, Kielen ja kansanperintheen instityytti.

10:50–11:00: Pikku pausi.

11:00–11:30: Meänkielen kielenhuolto Kieliraatila jatkuu. Elina Kangas ja Kieliraatin meänkielen kielenhuoltoporukka. Kysymykset ja kommentaarit.

11:30–12:15: Pitkä pausi.

12:15–12:45: Meänkielen korjausohjelma. Trond Trosterud, kieliteknologian professori, Tromssan yniversiteetti. Presentasuuni suomeksi, Power Pointit ruottiksi.

12:45–13:00: Lyhykäinen pausi.

13:00–13:25: Meänkielen korpus. Trond Trosterud. Presentasuuni suomeksi, Power Pointit ruottiksi. Kysymykset ja kommentaarit.

13:25–13:30: Pikkunen pausi.

13:30–13:55: Meänkieli Uumajan yniversiteetilä. Anders Emanuelsson, meänkielen opettaja, yniversiteettiatjunkti ja Mervi Erkheikki, meänkielen yhtheenjärjestäjä, Kieliopintojen instityytti, Uumajan yniversiteetti.

13:55–14:00: Lyhy pausi.

14:00–14:30: Meänkieli Uumajan yniversiteetilä jatkuu. Kysymykset ja kommentaarit.

14:30-15:00: Keskustelua ja loppusanat.