Meänkielen seminaari 2019

Meänkielen seminaari tulhaan järjestämhään kerran vuessa, eri puolila Ruottia. Vuona 2019 seminaari piethiin Uppsalassa.

Språkseminarium i meänkieli 2019.

Ohjelma

Tästä sie löyät seminaarin ohjelman jonka saatat laata ittele Pdf, 228.3 kB, opens in new window.. Siinä esitelhään kans puhujat ja annethaan lyhkänen kuvvaus kaikista ohjelmanumeroista. Tässä alla oon kans muutampi seminaarissa pietty Power Point-esitelmä. Utbildningsradio oli kans paikan päälä filmaamassa. Heän filmaamat esitelmät sie löyät UR:n kotisivulta tästä länkistä: urplay.se External link..

Birgitta Rantatalo: Meänkielen tialektista

Onko meänkielessä tialektia? Missä niitä puhuthaan? Millä mallin net eroaa toisista? Onko niissä paljon sammaa? Birgitta Rantatalo, oon johtanu sanakirja- ja paikannimiprujektia ja tekkee oman yrityksen kautta töitä jokka liittyy minuriteettikiehleen ja muutenki minuriteethiin.

Anne-Mari Angeria: Minuriteettikielityöstä Luulajan kunnassa

Luulaja oon jo aikasemmin ollu suomen kielen hallintoaluekunta ja vuona 2018 siittä tuli kans meänkielen ja saamen hallintoaluekunta. Kunka tämä utukaisen uusi hallintoaluekunta sitten tekkee työtä meänkielen kans? Siittä meile selittää Anne-Mari Angeria.

Viktoria Björklund, Nils-Bertil Heikka: Minuriteettikielityöstä Luulajan kunnassa

Elokuussa 2019 Luulajan kunta oli paljon meetiassa. Sillon auasthiin Charlottendalsin esikoulun monikielinen osasto. Viktoria Björklund ja Nils-Bertil Heikka puhuvat siittä minkälaisia visiuunia ja strateekia oon siinä työssä mitä tehhään kansalisten minuriteettien kans esikoulussa ja koulussa.

Tommy Kuusela: Kansanusko Tornionlaaksossa Pdf, 4.7 MB, opens in new window.

Kielen ja kansanperintheen instityytin arkkiivissa oon villin paljon materiaalia. Muisteluksia oon koottu eri puolilta Ruottia, 1800-luvun puolivälistä aina tähän päihvään asti. Arkkiivissa oon kans jännittävvää materiaalia Tornionlaaksosta, joka oon yks meänkielen perintheisistä puhuma-aluheista. Tässä esitelmässä Isofin tutkija ja arkkiivin hoitaja Tommy Kuusela selittää siittä minkälaisia uskomuksia ja käsityksiä Tornionlaaksosta oon koottu muisthoon. Kuulema kans taikauskosta ja olenoista. Kaikin pohjaa arkkiivissa olehvaan materiaahliin.

Tyra Helena Lindström, Kurt Kalander: Finns meänkieli i Uppsala och Stockholm?