Meänkielen seminaari 2020

Meänkielen seminaari piethiin toista kertaa 13-14 nuvemperiä 2020. Tällä kerrala seminaari oli tikitaalinen.

Tämän vuen seminaari järjestethään yhtheistyössä Samverkansplattform-prujektin kans jossa oon myötä Övertorneån kunta, Oulun yniversiteetti Suomesta ja Kväänin instityytti Norjasta.

Esitelmät pelathiin sisäle ja net mennee kattoa Kieliarenan Youtubekanavalla. External link.

Teemana revitaliseerinki

Tämä vuen seminaarin ohjelma ei koske oikeasthaan suohraan meänkieltä. Seminaarissa käsitelhään tärkeitä kysymyksiä jokka koskee uhattuja minuriteettikieliä, niinkö meänkieli ja kväänin kieliki oon. Seminaariesitelmät käsittellee kysymyksiä jokka liittyy kirjakielen kehittämisheen ja kielipesämetuuthiin.

Met tulema käsittelehmään semmosia kysymyksiä ko ette kunka minuriteettikielten kirjakieltä kehitethään, kuka päättää kunka sitä kirjottaa ja kunka kielen oppijoile häätys opettaa jos oon monta vaihtoehtoa ja tialektia? Päätökset tavvauksista oon tärkeitä eikä koske vain kielenopetusta. Net näkkyy esimerkiksi siinä kunka paikannimet tavathaan kartoissa ja tiekyltissä. Met tulema kans saahmaan inspirasuunia kielen revitaliseerinkhiin: siihen kunka pikkuset kielet saattava saaha lissää puhujia. Mitä se kielipaatimetutiikka oikhein oon ja kunkas toiset kielet Pohjoskalotilla ja koko mailmassa pärjäävä?

Ohjelma ja presentasuunit

Perjantai 13/11

Johanna Collen, Samverkansplattformprojektet, Mataringin kunta: Tervetulosanat perjantai External link.

Marja-Leena Kivelä, Oulun yniversiteetti: Kreativ språkundervisning External link.

Annika Pasanen, Helsingin yniversiteetti: Ett pånyttfött språk. Hur enaresamiskan återhämtade sig External link.

Lauantai 14/11

Martin Sundin, Kielen ja kansanperintheen instityytti: Tervetulosanat lauantai External link.

Elina Palola, Oulun yniversiteetti: Finska skriftspråkets tillkomst och utveckling External link.

Helka Riionheimo, Itä-Suomen yniversiteetti: Kiännä da elvytä! Översättarutbildning för karelskspråkiga External link.

Eira Söderholm, Norjan arktinen yniversiteetti: Talemålet og skriftspråket til de finskættede minoritetene på Nordkalotten External link.