Språkseminarium meänkieli 2020

13–14 november 2020 genomfördes för andra året ett språkseminarium i meänkieli. Den här gången var evenemanget digitalt.

Seminariedagarna ordnades i samarbete med Samverkansplattformprojektet, där Övertorneå kommun, Uleåborgs universitet, Finland och Kvensk institutt, Norge deltar.

Föreläsningarna spelades in och kan ses via Kieliarenas Youtubekanal. Länk till annan webbplats.

Tema revitalisering

Temat för seminariet var viktiga frågor under revitaliseringen av ett hotat minoritetsspråk som meänkieli och kvänska. Frågor som berördes var bland annat skriftspråkets standardisering, språkberikad undervisning och språkbad.

Det handlade till exempel om hur ett skriftspråk generellt växer fram hos minoritesspråk. Vem bestämmer hur det ska skrivas? På vilket sätt ska undervisningen ta hänsyn till varieteter och lokala dialekter? Beslut om stavningen är viktig och rör inte bara undervisning, men ska synas till exempel i ortnamn på kartor och vägskyltning. Dessutom kommer vi att få inspiration till språkrevitalisering och få veta hur mindre språk kan få fler talare. Vad är språkbadmetoden egentligen? Hur gör man i de andra språken på Nordkalotten och runt om i världen?

Program och presentationer

Fredag 13 november

Johanna Collen, Samverkansplattformprojektet, Övertorneå kommun: Välkomstord dag 1 Länk till annan webbplats.

Marja-Leena Kivelä, Uleåborgs universitet: Kreativ språkundervisning Länk till annan webbplats.

Annika Pasanen, Helsingfors universitet: Ett pånyttfött språk. Hur enaresamiskan återhämtade sig Länk till annan webbplats.

Lördag 14 november

Martin Sundin, Institutet för språk och folkminnen: Välkomstord dag 2 Länk till annan webbplats.

Elina Palola, Uleåborgs universitet: Finska skriftspråkets tillkomst och utveckling Länk till annan webbplats.

Helka Riionheimo, Östra Finlands universitet: Kiännä da elvytä! Översättarutbildning för karelskspråkiga Länk till annan webbplats.

Eira Söderholm, Norges arktiska universitet: Talemålet og skriftspråket til de finskættede minoritetene på Nordkalotten Länk till annan webbplats.