Språkseminarium meänkieli 2021

Välkommen till Språkrådets språkseminarium i meänkieli den 22 november kl. 10–15. Temat för året är språkvårdsfrågor.

Språkseminariet är digitalt, och sker via mötesverktyget Zoom. Presentationerna är på finska eller meänkieli, i frågor och kommentarer kan du använda finska, meänkieli eller svenska. 

Anmälan sker via e-post till meankieli@isof.se. Du som är anmäld till seminariet får möteslänk via e-post.

Program

Dagen inleds med en testkvart då du kan logga in på Zoom och testa att ljud och bild fungerar.

10:00–10:15: Testkvart

10:15–10:30: Välkomstord

10:30–10:50: Språkvård i meänkieli på Språkrådet. Elina Kangas, språkvårdare i meänkieli på Språkrådet, Institutet för språk och folkminnen (Isof). På meänkieli.

10:50–11:00: Paus.

11:00–11:30: Språkvård i meänkieli på Språkrådet fortsätter. Elina Kangas och Språkrådets språkvårdsgrupp i meänkieli. På meänkieli. Tid för frågor och kommentarer.

11:30–12:15: Paus.

12:15–12:45: Meänkieli språkmodell. Trond Trosterud, professor i språkteknologi, Universitetet i Tromsö. På finska, powerpoint på svenska.

12:45–13:00: Paus.

13:00–13:25: Korpus för meänkieli. Trond Trosterud, professor i språkteknologi, Universitetet i Tromsö. På finska, powerpoint på svenska.

13:25–13:30: Paus.

13:30–13:55: Meänkieli på Umeå Universitet. Anders Emanuelsson, meänkielilärare och universitetsadjunkt och Mervi Erkheikki, projektsamordnare med inriktning mot meänkieli, Institutionen för språkstudier, Umeå Universitet. På meänkieli.

13:55–14:00: Paus.

14:00–14:30: Meänkieli på Umeå Universitet fortsätter. Tid för frågor och kommentarer.

14:30-15:00: Diskussion och slutord.