Lär dig mer om finska språket och kulturen

I vår kunskapsbank kan du lära dig mer om det finska språket och den finska kulturen i Sverige.

  • Finska nu och då

    Finska är ett av Sveriges nationella minoritetsspråk, men också majoritetsspråket i Finland. Det påverkar finskans ställning och d…

  • Finska språket

    Finska är ett finskt-ugriskt språk, och språkgruppen som finska tillhör kallas för östersjöfinska språk. Finskans närmaste släktsp…

  • Sverigefinsk kultur

    Finland var under många århundraden, fram till 1809, en del av Sverige. Man talade om den östra rikshalvan när man menade nuvarand…