Språkvård nationella minoritetsspråk

Isof ansvarar för språkvården av de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli och romska.

Språkvården ger språkliga råd och rekommendationer, tar fram ordlistor och termer och följer språkets utveckling i Sverige.

Organisation

Språkvården arbetar för språkbärare i hela landet. Deras fysiska lokaler finns i Stockholm. Organisatoriskt tillhör språkvården enheten för språkvård vid Isofs avdelning för nationella minoriteter och svenskt teckenspråk.

Språkcentrum och språkvård för samiska

Sametinget ansvarar för språkvården av samiska och ansvarar för flera samiska språkcentrum. Läs mer på webbplatsen sametinget.se Länk till annan webbplats..