Språkfrämjande

Här hittar du information, inspirerande exempel och annat stöd i att främja användningen av meänkieli.

  • Sök bidrag

    Isof delar ut statsbidrag till projekt som stöder de nationella minoritetsspråken.

  • Vad är språkrevitalisering?

    Arbetet med att främja ett språk så att det kan leva vidare in i framtiden kallas språkrevitalisering.