Sök bidrag

Isof delar ut statsbidrag till projekt som stöder de nationella minoritetsspråken.

En av Isofs uppgifter är att främja och vårda de nationella minoritetsspråken. Det gör vi bland annat genom att fördela statsbidrag som uppmuntrar projekt och insatser som leder till att fler får tillgång till sitt språk. Här hittar du information om hur du kan söka revitaliseringsbidrag, hur du ska redovisa bidraget och vilka projekt som har beviljats bidrag de senaste åren: