Språkfrämjande

Här hittar du information, inspirerande exempel och annat stöd i att främja användningen av romska.

  • Sök bidrag

    Här hittar du information, inspirerande exempel och annat stöd i att främja användningen av romska.

  • Språkfrämjande aktiviteter

    Hitta inspiration i språkfrämjande aktiviteter och projekt i hela landet.

  • Om språkrevitalisering

    Arbetet med att främja ett språk så att det kan leva vidare in i framtiden kallas språkrevitalisering.