Språkfrämjande aktiviteter

Delta eller hitta inspiration i språkfrämjande aktiviteter och projekt i hela landet.

 • Frantzwagner Sällskapet

  Frantzwagner Sällskapet arbetar med revitalisering av resanderomska. Resanderomer har funnits i Sverige i många hundra år, och många har tappat sitt …

 • Malmö Romska idécenter

  Malmö Romska Idécenter arbetar med ett projekt för att revitalisera språket, kulturen och traditionen. De vill ge romska barn stöd och förutsättninga…

 • Malmö ungdomscentral

  Malmö Ungdomscentral anordnar aktiviteter för barn och ungdomar av alla nationaliteter och många av dem är romer. Bland aktiviteterna finns sångfesti…

 • Revitaliseringsprogram för romska i Finland

  Revitaliseringprogrammet för romska presenterar 11 åtgärder som ska få fler romer i Finland att börja tala mer romska i sin vardag. Programmet är ett…

 • Språkcentrum – en samlad resurs för att stärka nationella minoritetsspråk

  I både Sverige och Norge finns språkcentrum som arbetar brett för att stärka små språk. Deras uppgift är att främja användningen av nationella minori…

 • Sveriges Romerförbund

  Sveriges Romerförbund arbetar bland annat med revitalisering av den romska dialekten kaleromskan, som också går under namnet finsk romska. I dag är d…

 • Trajosko Drom: Pen mange!

  Trajosko Drom i Göteborg fokuserar på romska kvinnors rättigheter och allas lika värde. De driver projekt kring utbildning, hälsa, kultur och mänskli…