Malmö ungdomscentral

Malmö Ungdomscentral anordnar aktiviteter för barn och ungdomar av alla nationaliteter och många av dem är romer. Bland aktiviteterna finns sångfestivaler, barn i fokus-dagar, dans samt föreläsningar som riktar sig till hela familjen.

Porträtt.

På biblioteket Garaget i stadsdelen Södervärn träffade vi Mirsad Sahiti som är ordförande för föreningen Malmö Ungdomscentral. Vid vårt besök var lokalen full av vuxna och ungdomar som läste böcker, samtalade eller fikade i det ekologiska kafét, sydde och målade i den kreativa verkstaden - en härligt öppen miljö.

Föreningen har genomfört ett projekt med medel från institutet samt Malmö stad och Kultur Skåne, där de översatte broschyren ”12 frågor och svar om romer” till sex olika romska varieteter. Just nu pågår ett projekt där ungdomar ska fotografera olika miljöer och sedan skriva tillhörande bildtexter på sin romska dialekt. Det är ett sätt att hålla språket levande och hjälpa ungdomar att arbeta med sitt språk.