Malmö Romska idécenter

Malmö Romska Idécenter arbetar med ett projekt för att revitalisera språket, kulturen och traditionen. De vill ge romska barn stöd och förutsättningar att bibehålla och utveckla sitt modersmål. Det gör de genom att träffa barnen en gång per vecka och arbeta med olika teman som romsk matlagning, läsning, sång etc. men också genom veckoslutsläger med språkbad.

Personer sitter runt bord.

Vi träffade Teresa Kwiatkowski och Iren Horvatne som är modersmålslärare och starkt engagerade i språkprojektet vid Malmö Romska Idécenter.