Sveriges Romerförbund

Sveriges Romerförbund arbetar bland annat med revitalisering av den romska dialekten kaleromskan, som också går under namnet finsk romska. I dag är dialekten starkt hotad och endast ett fåtal personer i Sverige behärskar talet fullt ut, de flesta av dem är i mycket hög ålder.

Bild på grupp personer framför romsk flagga.

Vi träffade Sveriges Romerförbund i deras lokaler i Uppsala. Från vänster syns Djemail Agusi från Språkrådet, Mario Asp från Sveriges Romerförbund, Baki Hasan från Språkrådet och Bo Lundberg, Sveriges Romerförbund.

Sveriges Romerförbund har mottagit bidrag för att anordna språkbad för ungdomar och vuxna som vill återta sitt språk. Hittills har de genomfört två träffar, en i Linköping och en i Malmö, men fler är planerade.