Trajosko Drom: Pen mange!

Trajosko Drom i Göteborg fokuserar på romska kvinnors rättigheter och allas lika värde. De driver projekt kring utbildning, hälsa, kultur och mänskliga rättigheter.

Person som högläser för en grupp barn.

Målet är att de romska insamlade berättelserna ska bli en bok för barn.

Romskan har inte haft någon skriftlig tradition och de äldres språk, livserfarenhet och kulturella kunskap riskerar att försvinna. I projektet Pen mange! (Berätta för mig) intervjuar romska ungdomar de äldre och skriver ner berättelser som annars skulle försvinna. Samtidigt som kunskap bevaras utvecklar ungdomarna sitt språk, både muntligt och skriftligt. Yngre barn får sedan möjlighet att växa upp med sagor och berättelser från den romska livserfarenheten, med större innehållslig och konstnärlig bredd, vilket ger ökad förståelse för och kunskap om romernas historia.

Alla romer måste få berätta sin egen historia. Det är viktigt att den kommer från någon som levt livet och inte bara från någon som observerat och läst in sig. Barn och unga behöver kunskap och goda förebilder, säger Marcela Kovacsova, ordförande i Trajosko Drom.

Målet är att göra en bok av berättelserna som samlats in.