Språkfrämjande

Här hittar du information, inspirerande exempel och annat stöd i att främja användningen av finska.

 • Sök bidrag

  Isof delar ut statsbidrag till projekt som stöder de nationella minoritetsspråken.

 • Lär ut finska

  Här hittar du digitala läromedel och annat pedagogiskt material för dig i skolan.

 • Språkfrämjande aktiviteter

  Hitta inspiration i språkfrämjande aktiviteter och projekt i hela landet.

 • Vad är språkrevitalisering?

  Arbetet med att främja ett språk så att det kan leva vidare in i framtiden kallas språkrevitalisering. Här förklarar vi hur det ka…