Projektet Fika på meänkieli – språkkafé

Projektets syfte att ta fram en handbok för hur man anordnar ett språkkafé på meänkieli.

Utanför Tornedalen/Malmfälten finns det få arenor där meänkieli hörs och används. Projektets syfte är att ge olika aktörer stöd och metoder för att starta språkstärkande aktiviteter med sina lokala intresseföreningar.

Målgrupper

Primär målgrupp

  • Aktörer som har intresse av att arrangera språkkafé, men saknar metoder och material för att genomföra detta.
  • Språkbärare och andra som är intresserade av att lära sig meänkieli och lära sig om språkets kultur och historia.

Sekundär målgrupp

Vänner och familj till deltagare/anordnare av språkkaféer. Genom att de får höra om meänkieli synliggörs det, och förhoppningsvis ökas medvetenheten om samt statusen för språket.

Språkkafé som metod

Språkkafé är en metod för att öka antalet talare eller öka befintliga språkkunskaper hos talare av minoritetsspråket. Att i en trygg miljö få lyssna på och tala sitt språk är grundläggande för att lära sig och utveckla sitt språk.

Det är också en metod som kan få äldre talare av språket att inse hur viktiga de är som ambassadörer för att föra språket vidare till kommande generationer. Språkkafé kan också fungera som mötesplats för olika generationer.

Det är viktigt att skapa en tillåtande miljö som uppmuntrar till att tala sitt språk och där deltagarna känner att de kan tala utan att bli tillrättavisande.

Språkkaféer kan även lära deltagarna mer om kulturen kring språket samt om språkets historia.

Projektfakta

Pågår
2023–2024

Projektansvar
Språkcentrum meänkieli

Resultat/kunskapsförmedling
Handbok för att starta språkkaféer för meänkieli.