Projektet Skyltar på meänkieli i butiker

För att inspirera till att återta och bruka meänkieli i vardagen tog projektet fram skyltar på meänkieli och svenska med namn på varor i livsmedelsbutiker.

Syftet med projektet är att inspirera butiker i hela landet att göra detta, främst i de kommuner som ingår i förvaltningsområdet för meänkieli.

Test under Pajala marknad

Metoden testades under Pajala marknad 6–9 juli 2023. Under marknaden sattes upp skyltar med namn på olika varor på meänkieli men även olika uttryck och ordspråk på meänkieli.

Projektfakta

Projektledare
Britta Tervaniemi, språkfrämjare, Språkcentrum meänkieli

Pågår
2023

Resultat/kunskapsförmedling
Pilotprojekt under Pajala marknad samt metod för genomförande av liknande projekt. Ett paket med utskrivbara skyltar kommer att publiceras på Isofs webbplats.