Projektet Språkpaket på meänkieli för unga

Ett projekt för att ta fram ett språkpaket på meänkieli för unga språkbärare.

Språkpaketet ska finnas i både analog och digital form, och syftet är att innehållet ska inspirera och underlätta för unga språkbärare som vill återta och använda meänkieli.

Projektet gör research via intervjuer och avstämning med ungdomar. Även andra aktörer inom språkrevitalisering såsom kulturpedagoger, språkvårdare, språkfrämjare, bibliotekarier, forskare, språkaktivister intervjuas under projektets gång.

Innehållet i språkpaketet kommer att ge information om språket, kulturen och språkbärares rättigheter. Innehållet består bland annat av informationstexter, analoga och digitala spel samt språkkviss. Även en frasbok på meänkieli för unga kommer att ingå i paketet.

Projektfakta

Projektledare
Göran Lahti, språkfrämjare och verksamhetsledare, Språkcentrum meänkieli

Pågår
2023–2024

Resultat/kunskapsförmedling
Språkpaket med analogt och digitalt innehåll.