Projektet Frasbok för unga på meänkieli

Ett projekt för att ta fram en frasbok i meänkieli för unga språkbärare.

För att kunna använda meänkieli i vardagen behöver unga ett verktyg som sänker tröskeln och inspirerar till att återta och bruka sitt nationella minoritetsspråk. I den planerade frasboken finns ett antal vanliga och användbara fraser på meänkieli. Projektet är kopplat till projektet Språkpaket på meänkieli för unga, där frasboken ska ingå som en del i språkpaketet.

Projektet utgår från Fraasikirja – Norsk-Kvensk frasbok för unga.

Projektfakta

Projektledare
Göran Lahti, språkfrämjare och verksamhetsledare, Språkcentrum meänkieli

Pågår
2023–2024

Resultat/kunskapsförmedling
Frasbok på meänkieli.