Projektet Sånger på meänkieli

I projektet har ett flertal sånger från läroboken Meänkieli gjorts digitalt tillgängliga för språkbärare.

Bokomslag.

Boken är skriven av Linnéa Nylund, Märta Nylund och Karin Nylund.

Sångerna med tillhörande ljudfiler kommer från läroboken Meänkieli som givits ut av Pajala kommun och kom i en tredje upplaga år 2012. I projektet har sångtexter, ljudfiler och noter digitaliserats och publicerats på webbsidor. Du hittar sångerna på sidan Sånger på meänkieli.

Sånger på meänkieli främjar och stimulerar ökad användning av meänkieli på ett roligt sätt, och syftet med projektet är att göra sångerna lätt tillängliga för språkbärare. Målet är att förskolor, skolor, föräldrar med barn och andra ska kunna lyssna på sångerna och sjunga med på meänkieli. Detta bidrar till språkets utveckling och revitalisering och underlättar för användandet av meänkieli vid undervisning.

Projektfakta

Projektledare
Britta Tervaniemi, språkfrämjare, Språkcentrum meänkieli

Varaktighet
Pågick under 2023.

Resultat/kunskapsförmedling
Webbsidorna Sånger på meänkieli.