Projektet Språkspärr

Ett projekt för att hjälpa och uppmuntra meänkielitalare med språkspärr att åter börja använda språket.

Begreppet språkspärr lanserades av den norska socionomen Jane Juuso, som också utvecklat en metod för att synliggöra och behandla problemen. Språkspärr innebär att man har kunskaper i ett språk, men av olika anledningar undviker att använda det aktivt. Det finns ofta en rädsla att använda språket, och språkanvändningen kopplas till negativa känslor.

Under 2011–2012 drev Samiskt språkcenter projektet Språkspärr – ’Jag tar tillbaka mitt språk Länk till annan webbplats. som anpassade metoden till det sydsamiska området. Detta arbete ligger till grund för språkcentrums språkspärrsprojekt i meänkieli.

Välkommen på språkspärrskurs 2024!

Under 2024 planerar Språkcentrum meänkieli att genomföra en kurs för personer som vill bli av med sin språkspärr och börja använda meänkieli mer. Vill du vara med som deltagare eller kursledare? Läs mer och anmäl ditt intresse på sidan isof.se/spraksparr24!

Projektfakta

Projektledare
Adam Selldén, språkfrämjare, Språkcentrum meänkieli

Pågår
2023–2024