Projektet En grammatisk beskrivning av meänkieli

Projektets syfte är att skriva en grundlig grammatisk beskrivning av meänkieli på svenska.

Grammatiken kommer att innehålla ljud-, form- och satslära och en introduktion till språkets historia och nutida situation. Exempelmeningarna kommer att tas från autentiska källor på meänkieli som representerar dialektal variation och kodväxling.

Projektet En grammatisk beskrivning av meänkieli utförs i samarbete med Uppsala universitet. Grammatiken kommer att höja språkets ställning och synlighet och utgöra en bas för korpusarbete och läromedel.

Publikationer

Valijärvi, R., Blokland, R., Kangas, E., Ackermann-Boström, C. & Kuoppa, H. (2022): Meänkieli. I: L. Grenoble, P. Lane & U. Røyneland (Ed.), Linguistic Minorities in Europe Online. Berlin, Boston: De Gruyter Mouton.

Valijärvi, R. & Blokland, R. (2022): Meä keele eripärad grammatikakirjutuse vaatevinklist Länk till annan webbplats.. Keel ja Kirjandus 8–9: 264–278.
Artikeln är på estniska, med en sammanfattning på engelska (”Aspects of Meänkieli from a grammaticographical perspective”).

Projektfakta

Projektdeltagare

Samverkan
Projektet utförs i samarbete med Uppsala universitet.