Meänkieli i fokus under Pajala marknad

Kubb på meänkieli, live-podd om att återta språket, musikuppträdanden och skyltar på meänkieli i butiker. Det var populära inslag som Språkcentrum meänkieli anordnade i samverkan med andra aktörer under Pajala marknad 6–9 juli 2023.

Musiker och sångare på scen.

Gruppen Hillaviik framförde sånger på meänkieli i en musikalisk resa genom Tornedalen och Norrbotten.

Sommarens stora evenemang i Tornedalen är Pajala marknad med tusentals besökare, de flesta av dem så kallade hemvändare. Med så många språkbärare på plats, passade Isof och Språkcentrum meänkieli på att anordna olika aktiviteter.

Kubb och brännboll på meänkieli

Att synliggöra minoritetspråket och hitta sätt att använda det, är en viktig del av språkcentrumens uppdrag, med speciellt fokus på barn och unga. Emma Kiviniemi, STR-T, Svenska Tornedalingarnas Riksförbund – Tornionlaaksolaiset och Britta Tervaniemi, Språkcentrum meänkieli, ordnade kubb och brännboll för barn på marknadens första dag.

Porträtt

Emma Kiviniemi, STR-T och Britta Tervaniemi, Språkcentrum meänkieli, ordnade en aktivitetskväll i syfte att ungdomarna fick höra ord och känna på hur språket är och hur det låter. Foto: Elina Kruukka.

Live-podd: ”Att återta vårt språk – Nå miksi, varför då?”

På lördagen lyftes de ungas möjlighet och vilja att ta tillbaka sitt minoritetsspråk. Språkcentrum meänkieli, Ungdomsförbundet Met Nuoret och Sannings- och försoningskommissionen för tornedalingar, kväner och lantalaiset bjöd in till samtal och musik om rötter, identitet och meänkieli. Den månghövdade publiken fick ett unikt tillfälle att se och lyssna till ett specialavsnitt av podden Proud to be Ummikko, på Soltorgets scen i centrala Pajala. Temat var: Unga talar sällan meänkieli, men allt fler vill lära sig. Hur stärker vi meänkieli och minoritetskulturen för framtiden? Och hur återtar man egentligen ett språk som nästan försvunnit bland unga idag?

Lyssna på podden

Programledaren Daniel Fjellborg intervjuade Emma Kiviniemi, som lärt sig meänkieli i vuxen ålder, och Therese Wanhatalo Fors, som nyligen påbörjat sitt eget språkåtertagande. Podden går att lyssna på i efterhand via denna länk: https://www.ummikko.se/avsnitt/avsnitt-15-pajala-marknad-att-aterta-vart-sprak Länk till annan webbplats.. Där kan du även höra musikinslag från Aaron Bong och bandet Hillaviik samt ett panelsamtal med meänkielifrämjande organisationer, däribland Göran Lahti från Språkcentrum meänkieli.

Daniel Fjellborg leder panelsamtal om meänkielis framtid med Hanna Aili från Sannings- och försoningskommissionen för tornedalingar, kväner och lantalaiset, Malin Kruukka från Ungdomsförbundet Met Nuoret, Raisa Leussu från Resursbiblioteket för meänkieli och Göran Lahti från Språkcentrum meänkieli.

Skyltar på meänkieli i butiker

Under marknaden sattes även upp skyltar med namn på olika varor på meänkieli men även olika uttryck och ordspråk på meänkieli – ett projekt lett av Britta Tervaniemi, Språkcentrum meänkieli. Tanken är att inspirera butiker i hela landet att göra detta, främst i de kommuner som ingår i förvaltningsområdet för meänkieli.

Faktaruta