Kieliviesti på meänkieli

Kieliviesti är Isofs finskspråkiga språkvårdstidskrift som även innehåller artiklar på meänkieli.

Kieliviesti utkommer med fyra nummer per år.