Språkseminarium i finska

Varje år arrangerar vi ett språkseminarium i finska tillsammans med Finlandsinstitutet i Stockholm.

Språkseminarium 2023

2023 års språkseminarium anordnades på Finlandsinstitutet i Stockholm den 31 mars. Seminariet streamades och föredragen har publicerats på seminariesidan Kieliseminaari 2023.

Ta del av tidigare seminarium

På våra finskspråkiga sidor finns presentationer och filmer från tidigare års seminarier. Vissa av dem går att ta del av i sin helhet via Utbildningsradions hemsida. Läs mer på sidan Kieliseminaarit.