Lexins svensk-finska lexikon

Här hittar du Lexins digitala finsk-svenska lexikon.

Lexin är ett digitalt lexikon på finska och fjorton andra minoritetsspråk. Här finns även bildmaterial och kortare videofilmer.