Språkvårdsseminarium i romska

Varje år arrangerar Isof ett språkvårdsseminarium i romska.

Föreläsare vid powerpointpresentation.

Baki Hasan, språkvårdare i romska, talade om arbetet med språkvård i romska på 2019 års seminarium.

Seminariet vänder sig till modersmålslärare, författare, skolstödjare och andra som använder sig av språket i sitt yrke.

Språkvårdsseminarium 2023

Den 6–7 november 2023 är det dags för årets språkvårdsseminarium i romska. Läs mer och anmäl dig här!

Tidigare seminarium

På de här sidorna hittar du information och presentationer från genomförda språkseminarium i romska. År 2020 ställdes seminariet in på grund av pandemiläget.