2016–2014

Här hittar du information om de språkvårdsseminarium i romska som arrangerades åren 2014–2016.

2016: Romska – ett pluricentriskt språk

Åhörare i mötesrum.

Språkvårdsseminarium i romska 2016.

Om seminariet

Den 25–26 maj arrangerade Språkrådet i samarbete med Skolverket det årliga språkvårdsseminariet i romska.

Det var i år nionde gången som språkvårdsseminariet anordnades, och intresset för att delta var stort. Temat för årets seminarium var det romska språket som ett pluricentriskt språk och hur det påverkar alfabetet och skriftspråket. Professor Ljatif Demir från universitetet i Zagreb hade två föreläsningar under denna rubrik och frågeställningarna väckte en engagerad diskussion bland deltagarna.

Hristo Kyuchukov som är gästprofessor vid Magdeburg-Stendal universitet i Tyskland hade ett föredrag om det nu avslutade projektet om romska barns inlärningsförmåga där man fokuserat på barn i förskoleåldern från Makedonien, Serbiemn och Sverige.

Bland föreläsarna fanns också Munoz Nieto Carlos, expert i romska från Spanien, och han pratade om det romska språkets situation i Spanien ur ett historiskt perspektiv.

Program

25 maj
9.30–10.00 Kaffe/te och registrering
10–10.15 Språkrådet informerar
10.15–11.15 Skolverket och modersmål. Nermina Wikström och Lena Ålander, undervisningsråd Skolverket.
11.15–12 Vad händer med romskan i min kommun/organisation? Föranmälda informationspunkter.
12–13 Lunch
13–14 Avslutande rapportering kring projektet om romska barns inlärningsförmåga. Hristo Kyuchukov, gästprofessor vid Magdeburg-Stendal universitet, Tyskland.
14.00-15.00 Romska språkets situation i Spanien – hur utvecklas romskan i Spanien? Carlos Munoz Nieto, expert i romska, Spanien.
14.45–15 Kaffe
15–16 Romska språket – ett pluricentriskt språk. Ljatif Demir, professor vid Filosofiska fakulteten, Zagreb, Kroatien.

26 maj
9–10 Romska språket som pluricentriskt språk – hur påveras standardiserings processen? Ljatif Demir.
10–10.15 Kaffe
10.15–11.15 Romska språket som pluricentriskt språk – hur påverkas alfabetet? Ljatif Demir.
11.15–12.15 Grupparbete
12.15–13.15 Lunch
13–14 Grupparbete
14–14.30 Panelsamtal

Talare i mötesrum.

Ljatif Demir.

Föreläsare i mötesrum.

Hristo Kyuchokov.

Talare i mötesrum.

Munoz Nieto Carlos.

2015

Åhörare i mötesrum.

Språkvårdsseminarium i romska 2015.

Om seminariet

Den 27–28 maj 2015 arrangerade Språkrådet i samarbete med Skolverket det årliga språkvårdsseminariet i romska språk.

Intresset för och deltagande i årets seminarium var stort. Seminariet behandlade bland annat frågor om romska förskolebarn i Europa och deras språkinlärningsförmåga. Jill de Villiers, professor i psykologi och filosofi vid Smith College i USA och Hristo Kychukov, professor i psykolingvistik vid fria universitetet i Berlin, forskar om romska barn och språkinlärning och var två av föreläsarna.

Om man ska dela upp romskan i olika språk eller om man ska bevara det som ett enda språk med flera dialekter, var en annan fråga som diskuterades. Under seminariet diskuterades även förutsättningar för modersmålsundervisning i romska.

Program


27 maj
09.30 – 10.00 Kaffe/te och registrering
10.00 – 10.15 Språkrådet informerar – Christian Mattsson
10.15 – 11.00 Skolverket informerar om bl. a. nya läromedel i romska - Mats Wennerholm
11.00 – 11.30 Föranmälda punktinformation från olika kommuner
11.30 – 12.00 Romska språkets situation i Finland Hendry Hedman - Universitetet i Helsingfors
12.00 – 13.00 Lunch
13.00 – 14.00 Den nya kursplanen för undervisning i romska - Nermina Wikström Skolverket
14.00 – 14.30 Språkrådets arbete med ordlistor inom olika områden - Dimitri Valentin och Baki Hasan
14.30 – 15.00 Kaffe
15.00 – 16.15 - Romska barns språk inlärningsförmåga - Hristo Kyuchukov Professor Dr. i psykolingvistik, Fria universitetet Berlin
16.15 – Avslutning av dagen

28 maj
09.00 – 10.15 - Romska barns språk inlärningsförmåga - Jill Gibson de Villiers, Ph.D., professor i i filosofi och psykologi, Smith College USA
10.15 – 10.30 Romska språkets situation i Sverige Modersmålsundervisningen i Sverige Baki Hasan - Språkrådet
10.30 – 11.15 Romskan ett odelbart språk? Fatima B. Fred T. Iren H. Ferida A. Jonny I. Dragan L. Stefan P. Veljko K. m. fl.
11.15 – 11.30 Kaffe
11.30 – 12.00 Fortsättning på Romskan ett odelbart språk?
12.00 – 13.00 Lunch
13.00 – 14.00 Grupparbete
14.00 –14.30 Debatt och sammanfattning

Två talare i mötesrum.

Professor Hristo Kychukov och professor Jill de Villiers.

2014

Åhörare i mötesrum.

Språkvårdsseminarium i romska 2014.

Om seminariet

Den 23–24 maj 2014 arrangerade Språkrådet i samarbete med Skolverket det årliga språkvårdsseminariet i romska språk.

Intresset för och deltagandet i seminariet var stort. I år medverkade flera föreläsare från Europa. Bland annat deltog professor Hristo Kychukov från fria universitetet i Berlin och Gheorgh Sarau från universitetet i Bukarest.

Seminariet behandlade frågor om det romska alfabetet och standardiseringen av språket, medias påverkan när det gäller implementering av språköverenskommelser och hur man arbetar med romska elever när det gäller språket.

Under seminariet diskuterades också olika behov kring språk och undervisning. Frågan ifall Språkrådet skulle kunna anordna workshops runt om i landet gällande språket och alfabetet väcktes.

Program


23 maj
11.45–12.15 Registrering
12.15–13.15 Lunch
13.15–13.30 Ann Cederberg: Språkrådets uppdrag
13.30–13.45 Mats Wennerholm: Skolverkets uppdrag
13. 45–14.00 Baki Hasan: Skolordlistan
14.00–14.15 Dimitri Valentin: Ordlistsarbete i kalodialekten
14.15–14.30 Arbetet med Lexin på lovari
14.30–14.45 Kaffe
14.45–15.00 Arbetet med Lexin på kalderasch
15.00–16.00 Orhan Galjus, Holland: Medias betydelse i implementeringen av språköverenskommelser
16.00–17.00 Daut Q, Kosovo: Medias betydelse i implementeringen av språköverenskommelser
17.00–18.00 Boksläpp med mingel för boken Fakta och Framtid

24 maj
09.00–10.30 Skolverket presenterar undervisningsmaterial
10.30–10.45 Kaffe
10.45–12.00 Hristo K, universitetet i Berlin, Tyskland: Om det romska alfabetet
12.00–13.00 Lunch
13.00–14.00 Ismet Jašarevič, Serbien: Undervisningserfarenheter från Serbien
14.00–15.00 Sarau Gheorghe, Rumänien: Undervisningserfarenheter från Rumänien
15.00–15.30 Kaffe
15.30–16.30 Paneldebatt och sammanfattning

Diskussionspanel framför åhörare.

Från vänster till höger är: Ismet Jasarevic från Serbien, Hristo Kychukov från Tyskland, Orhan Galjus från Holland, Daut Qylangiju från Kosovo och Gheorge Sarau från Rumänien.