2018: ”Romska skrivregler”

Den 13–14 september genomfördes det årliga språkvårdsseminariet i romska.

Seminariet, som i år anordnades för tionde gången, handlade om romska skrivregler i Sverige och den romska ortografin runtom i Europa.

Program

13 september

10.30–10.45 Registrering och kaffe

10.45–11 Martin Sundin - generaldirektör vid Institutet för språk och folkminnen inviger språkvårdsseminariet i romska 2018

11–11.30 Nytt på Språkrådet

11.30–12.30 Standardisering och normering genom skrivregler – svenskan och Svenska skrivregler som exempel. Ola Karlsson, Språkrådet, Institutet för språk och folkminnen

12.30–13.30 Lunch

13.30–14 Romskan i min kommun, föranmälda informationspunkter

14–14.30 Romska skrivregler och dess behov. Baki Hasan, Språkrådet, Institutet för språk och folkminnen

14.30–15.15 Arbetsgruppen för romska skrivregler i Sverige

15.15–15.30 Kaffe

15.30–16.15 Arbetsgruppen för romska skrivregler i Sverige

14 september

9–10 Romska språkets situation i Finland. Henry Hedman, Helsingfors universitet.

10–11 Hur använder man sig av romska skriftspråket i Serbien. Dr. Marija Aleksandrovic, Högskolan i Vršac.

11–12 Hur använder man sig av romska skriftspråket i Kroatien och Makedonien. Dr.sc. Ljatif Demir, Zagrebs universitet.

12–13 Lunch

13–14 Hur använder man sig av romska skriftspråket i Slovakien. Ph.Dr Milan Samko Nitra universitet.

14–15 Hur använder man sig av romska skriftspråket i övriga länder. Dr. Sc. Hristo Kyuchukov, prof. i allmänlingvistik, Universitetet i Katowice/Universitetet i Berlin.

15–15.15 Kaffe

15.15–16 Sammanfattning och avslutning