2021: Modersmålsundervisningens påverkan när det gäller språk och identitetsutveckling hos elever

Den 31 maj 2021 hölls det tolfte språkvårdsseminariet i romska. Evenemanget genomfördes digitalt.

Det årliga språkvårdsseminariet i romska har funnits sedan 2008. Förra årets seminarium ställdes in med anledning av pandemin. I år anordnades ett digitalt seminarium via Zoom den 31 maj.

Program för språkvårdsseminariet i romska 2021

Måndag 31 maj

09.30 – 09.45 Inledning
Martin Sundin, generaldirektör på Isof

09.45 – 10.30 Språkrådet informerar

10.30 – 10.50 Föranmälda korta rapporteringar om språksituationen i olika kommuner

10.50 – 11.00 Paus/mingel

11.00 – 12.00 Modersmålsundervisningens påverkan på elevers språk-, kunskap- och identitetsutveckling
Boglárka Straszer, docent och lektor i svenska som andraspråk, Högskolan Dalarna, Institutionen för språk, litteratur och lärande

12.00 – 13.00 Lunch

13.00 – 14.00 Införandet av det romska språket med de nationella kulturella inslagen i grundskolan i Serbien
Ljuan Koka, direktör på Center för utbildning av romer och andra etniska minoriteter

14.00 – 14.45 Uppdrag till Kungl. Biblioteket om nationella minoriteters bibliotek
Elisabet Rundqvist, från 2021 sakkunnig för området bibliotek, nationella minoriteter och urfolksfrågor på Kungliga biblioteket

14.45 -15.00 Paus

15.00 -16.00 Rätten till modersmålsundervisning i nationella minoritetsspråk
Robert Östberg, utredare på Skolinspektionen

16.00 – 16.30 En pågående intervjustudie om modersmål, studiehandledning och bemanning av modersmålslärare
Angelina Dimiter-Taikon projekt ledare inom ramen för romsk inkludering, Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad