Språkvårdsseminarium i romska

Den 6–7 november är det dags för årets språkvårdsseminarium i romska. Välkommen att delta!

Fakta

Tid: 6–7 november 2023, kl. 9–16.30

Plats: World Trade Center Stockholm, Klarabergsviadukten 70, Stockholm

Anmälan: Via anmälningsformuläret nedan senast den 30 oktober 2023

Språkvårdsseminariet riktar sig till personer som använder det romska språket i olika sammanhang: inom undervisning, författarskap, media och så vidare.

På programmet står olika föredrag och workshop med fokus på romska skrivregler. Under måndagen kommer vi också att fira romska språkets dag.

Program

Måndag 6 november

09.45–10.00: Registrering

10–11: Romska språkets dag
Vi firar romska språkets dag med tal, dikter, musik och mingel.

11–11.30: Inledning
Martin Sundin, generaldirektör för Isof, och Harriet Kowalski, avdelningschef på avdelningen för nationella minoriteter och svenskt teckenspråk vid Isof.

11.30–12: Auktorisation som tolk/översättare i romska språket
Anna Källberg och Elisabeth Schreuder, Kammarkollegiet,

12– 13: Lunch

13–13.30: Läromedel i nationella minoritetsspråk och stöd för fjärrundervisning
Gunnar Stenberg och Helena Lundgren, Skolverket

13.30–14: Språkteknologi i romska och dess betydelse
Jacob Larsson och Gunnar Eriksson, Isof

14–14.30: Föranmälda punkter från deltagarna

14.30–15: Eftermiddagskaffe

15–15.30: Om romska skrivregler
Isof

15.30–16: Frågestund och avslutning av dagen

Tisdag 7 november

9–9.30: Skrivregler som normerande standard
Ola Karlsson, Isof

9.30–10.15: Översikt över arbetet med romska skrivregler
Arbetsgruppen för romska skrivregler

10.15–10.45: Förmiddagskaffe

10.45–11.45: Praktiskt arbete med fokus på romska skrivregler

11.45–13: Lunch

13– 14: Praktiskt arbete med fokus på romska skrivregler

14–14.15: Paus

14.15–15: Praktiskt arbete med fokus på romska skrivregler

15–15.30: Eftermiddagskaffe

15.30–16: Praktiskt arbete med fokus på romska skrivregler

16–16.30: Sammanfattningar av det praktiska arbetet och avslutning av workshoppen

Anmälan